5–9 lipca CONVERGENCES – Memory Studies Association Conference (Warsaw – online)
Jako zespół występowaliśmy w jednym panelu – K3 "Memory Conflicts and Historical Culture in Contemporary East-Central Europe. Poland and Ukraine", ale 
niektórzy spośród pracujących w projekcie badaczy byli uczestnikami również innych paneli. 

The panel was organized by researchers working in the project "Historical Cultures in Transition. Negotiating Memory, History and Identity in Contemporary Central and Eastern Europe". The cases analyzed in this project were Poland and Ukraine and the sources of their memory conflict. A special attention was given to the events of World War II. This conflict reached its peak in 2014-2019 under the influence of the war with Russia in Ukraine and the politics of memory implemented by the right-wing government in Poland. Its most visible manifestation was the public reaction to the memory laws adopted by the parliaments of both countries – Ukrainian public opinion took Polish memory laws as a hostile act while Polish public opinion thought the same about Ukrainian memory laws. The members of research team looked not for temporary, but for permanent and deep sources of this conflict, seeing them in the differences between the historical cultures of Poland and Ukraine. Their starting point was the concept of historical culture by Jörn Rüsen.
The panel was chaired by Joanna Konieczna-Sałamatin. The discussant was Barbara Markowska.
  • Tomasz Stryjek, Public life's "immersion in history" as research problem in the East-Central Europe
  • Volodymyr Sklokin, Polish-Ukrainian Historical Relations: Challenges and Prospects of Reconciliation
  • Marta Studenna-Skrukwa, Patriotic discourse in the Historical Education in Poland and Ukraine after the Breakthroughs of 2014 and 2015
  • Grzegorz Demel, History is the teacher of unity. Analysis of the Polish and Ukrainian presidents' speeches 
The conference recordings are going to be available for registered participants for some time, so we encourage everyone who can access them to see these really interesting presentations 7 grudnia 2019 II Polska Konferencja Pamięcioznawcza: Studia nad Pamięcią w Polsce i o Polsce, ENRS, Warszawa.

W tej konferencji występowaliśmy w dwóch panelach. Pierwszy Studia porównawcze nad pamięcią w Polsce i na Ukrainie był całkowicie zorganizowany przez nasz zespół. 
Występowali:
Wołodymyr Skłokin, Marta Studenna-Skrukwa i Grzegorz Demel
Prowadziła:
Joanna Konieczna-Sałamatin
Dyskutant:
Piotr Kwiatkowski

Ponadto w panelu Pamięć potoczna i wernakularna w Polsce:
Barbara Markowska, "Kapitał pamięci w społeczności lokalnej Wąchocka" .


www.aseees.org
14 czerwca 2019 byliśmy w Zagrzebiu, na ASEEES (Association for Slavic, East European and Eurasian Studies) Summer Convention, w trakcie której zaprezentowaliśmy kolejne wyniki naszych badań. Panel "History is (not) a Weapon: Relations to the Past in Contemporary Belarusian, Polish, and Ukrainian Societies"
ABSTRAKT The situation of intense and sometimes aggressive exploitation of certain aspects of the past, both for inner political debates and within the context of international relations, the role of historical arguments in media discussions and everyday communication between people motivated us to think about the mechanisms of history’s instrumentalization in the East Central Europe. During this panel we are going to discuss various examples of the relations between people and what we might call “history.” What is the role of the past in the present based on people’s perspectives? How stable are the historical canons in different states? What are the relations between such canons in neighboring countries? Last but not least, could the past be a source for reconciliation between societies or it is rather instrumentalized for “culture wars”?
Panel prowadził: Tomasz Stryjek
Prezentowały 3 osoby: 
Joanna Konieczna-Sałamatin – Social perception of state-created images of the past and state-driven identity claims. The case of Poland and Ukraine.
Aliaksei Lastouski – The Lithuanian-Belarusian Dispute over Common Heritage.
Natalia Otrishchenko – 'Living in Historical Times’ or ‘Distancing from the Past?': Assessments of History in Ukrainian Society.
Dyskutant: Magdalena Najbar-Agičić
 

 

 

Przed salą konferencyjną.
Od lewej stoją: Joanna Konieczna-Sałamatin, Magdalena Najbar-Agičić, Tomasz Stryjek, Aliaksei Lastouski i Natalia Otrishchenko
Pierwsza prezentacja – Joanny Koniecznej-Sałamatin
Kolejna prezentacja. Prezentuje widoczny na ostatnim planie Aliaksiej Lastouski, na pierwszym planie – Magdalena Najbar-Agičić
28 września 2018, Kraków.
Konferencja "Studia nad pamięcią w Polsce. Stan i kierunki badań", Wydział Polonistyki UJ i Instytut Socjologii UW, Kraków, MCK, 
Joanna Konieczna-Sałamatin, Tomasz Stryjek, "Kultury historyczne w Polsce i na Ukrainie".
Zaprezentowaliśmy główne założenia i pytania badawcze naszego projektu.


W dniach 15-21 lipca 2018 odbył się XIX Światowy Kongres Socjologiczny (organizowany przez International Sociological Association). Byliśmy tam! Ostatniego dnia kongresu zaprezentowaliśmy wyniki naszych badań w ramach RC05 "Racism, Nationalism, Indigeneity and Ethnicity" panel nr 124 "What and Where is the State". Tytuł naszego wystąpienia "State-Created Images of the Past As a Way to Form Collective Identities of East Europeans". Prezentujący: Joanna Konieczna-Sałamatin i Tomasz Stryjek. Prezentacja jest dostępna w sekcji "Publikacje"

FRAGMENT ABSTRAKTU (program całego wydarzenia i książkę abstraktów można pobrać ze strony Kongresu):
"Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania są obrazy przeszłości jako element współtworzący tożsamość zbiorową w państwie lub przeciwko niemu. Porównujemy Polskę i Ukrainę jako kraje, w których coraz większą wagę przywiązuje się do polityki historycznej państwa i jednocześnie obserwujemy wzrost zainteresowanie przeszłością ze strony obywateli. Stawiamy hipotezę, że choć obserwowalny skutek jest w obu krajach bardzo podobny, wynika on z odmiennych przyczyn. Ukraińcy są od 1991 r. na etapie pierwszej długoterminowej historycznej okazji ukształtowania tożsamościowego jako naród, jednocześnie od 2014 r. będąc ofiarą zewnętrznej agresji. Tożsamościotwórcze działania instytucji ukraińskiego państwa zmierzają do budowania wewnętrznej spójności, m.in. wokół symboli z przeszłości, które mogą być użyteczne w sytuacji międzynarodowej Ukrainy. Natomiast w Polsce taka długoterminowa okazja miała miejsce już w okresie międzywojennym, a także w latach 1956-1989 państwo polskie miało w dużej mierze narodowy charakter. Obecny wzrost zainteresowania przeszłością i poszukiwanie w niej elementów konstytutywnych dla tożsamości narodowej to raczej odpowiedź na szybką (być może zbyt szybką) modernizację, westernizację i wyzwania, które niesie globalizacja niż próba konstruowania tożsamości narodowej na takim etapie procesu narodowotwórczego, który ma miejsce na Ukrainie". 27-29 czerwca 2018 r. odbyła się we Lwowie Konwencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Humanistów. Nasz projekt był prezentowany w formie okrągłego stołu p.t. "Politics of National Dignity". Moderatorem był dr hab. Tomasz Stryjek, prof. ISP PAN. Prezentowali: dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin (instytut Socjologii UW), dr Marek Troszyński (Collegium Civitas) i dr Barbara Markowska (Collegium Civitas). W roli dyskutanta wystąpił dr Wołodymyr Skłokin (Ukraiński Katolicki Uniwersytet).

od lewej: Marek Troszyński, Tomasz Stryjek, Wołodymyr Skłokin, Joanna Konieczna-Sałamatin

Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem, dla kilku osób nawet zabrakło krzeseł

Prezentuje Barbara Markowska

Zapraszamy do przejrzenia prezentacji z wybranymi wynikami badań ilościowych (w języku angielskim), omawianej w trakcie okrągłego stołu "Politics of National Dignity". Please find the presentation of the results (in English) that was shown at the roundtable.
  15 maja 2018 r. odbyła się prezentacja pierwszych wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu.

Zebranych powitała Prezydent Collegium Civitas, prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz oraz dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN, dr hab. Grzegorz Motyka, prof. ISP PAN. Następnie, po wprowadzeniu kierownika projektu, prof. Tomasza Stryjka, wyniki badań sondażowych prezentowała dr hab. Joanna Konieczna-Salamatin z Instytutu Socjologii UW, komentowali dr hab. Jurij Macijewskyj (Akademia Ostrogska), prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (Instytut Historii PAN) i prof. dr hab. Andrzej Szpociński (Collegium Civitas).
Prezentacja zawierająca omawiane wyniki sondaży jest do pobrania z niniejszej strony (patrz plik załączony na dole strony). 

Odbyła się też
dyskusja panelowa o roli mediów i polityków w kształtowaniu publicznych obrazów przeszłości. W ramach tej dyskusji poruszano też kwestie metodologii badań nad mediami i nad obrazami przeszłości. Dyskutowali: dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper (Instytut Socjologii UW), prof. Andrij Portnow (Professor for Entangled History of Ukraine; Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt), dr Anna Wylegała (IFiS PAN), dr Marek Troszyński
(Collegium Civitas)

Wyobrażenia o przeszłości odgrywają coraz większą rolę w identyfikacji z własną wspólnotą narodową i państwową oraz wzajemnym postrzeganiu się Polaków I Ukraińców. Dotychczasowe badania pokazały, iż w polskiej opinii publicznej wyobrażenia o żadnym innym narodzie nie są kształtowane tak silnie pod wpływem konfliktowych wydarzeń z historii najnowszej, jak o Ukraińcach. Tożsamość współczesnych Ukraińców wydaje się być mniej zależna od przekonań o historii niż tożsamość Polaków, natomiast bardziej wiąże się z nadzieją na zbudowanie państwa zaspokajającego ich oczekiwania. Niemniej, obecnie w obu państwach rządzący prowadzą politykę pamięci odwołującą się do jednostronnych interpretacji wydarzeń z historii XX w. i ugruntowującą heroizację i martyrologię własnego narodu. Również media – w tym nowe media, w których zacierają się granice między nadawcami a odbiorcami – kreują obrazy przeszłości o takiej wymowie. Wobec silnego upolitycznienia i medializacji życia publicznego profesjonalni historycy w obu państwach mają coraz większe trudności w dotarciu do opinii publicznej ze swoimi ustaleniami.

Zbadaniu układu zależności między opinią publiczną, historykami, edukacją, mediami i polityką poświęcony jest projekt badawczy Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej (nr UMO-2016/21/B/HS3/03415), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i realizowany przez Instytut Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas w latach 2017-2020. Na spotkaniu zastaną przedstawione wyniki badań ilościowych na populacji generalnej Polski i Ukrainy, odbędzie się też dyskusja z udziałem zaproszonych gości nad hipotezami i wnioskami sformułowanymi po zamknięciu pierwszej części projektu. 

Prezentowane sondaże były pierwszymi ilościowymi badaniami porównawczymi pamięci zbiorowej Polaków i Ukraińców. Zostały zrealizowane w styczniu i lutym 2018 r. Wyniki przyniosły m. in. ustalenia, które weryfikują popularne w Polsce przekonania o tym, jak poszczególne wydarzenia z historii XX w. postrzegają i oceniają współcześni Ukraińcy.


W ramach projektu odbyło się już jedno wydarzenie publiczne (6 czerwca 2017 r., 17:15–18:45), w którym wzięło udział około 20 osób. Zaproszenie kierowaliśmy przede wszystkim do studentów Collegium Civitas i innych warszawskich uczelni, ale nie tylko oni na spotkanie przyszli. Dyskusję prowadził Marek Wojnar.Ċ
Joanna Konieczna-Sałamatin,
17 maj 2018, 07:37